1°C słabe opady śniegu

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Piastowie

Startuję w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Piastowie, ponieważ jako społecznik i samorządowiec chcę jeszcze bardziej służyć i pomagać innym, współtworzyć przyszłość i rozwój naszego miasta.
Kilka słów o sobie.
 Mam 49 lat, pochodzę z Kutna. Ukończyłem Technikum Kolejowe w Warszawie – wydział elektryczny. Po odbyciu służby wojskowej pracowałem m. in.  w DVV – Niemieckim Związku Uniwersytetów Powszechnych - przedstawicielstwo w Polsce, współpracując z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Zajmowałem się m. in. wspieraniem systemu edukacji dorosłych w czasach transformacji ustrojowej. Jestem żonaty mam jednego syna. Obecnie pracuję w firmie produkcyjno-handlowej  w Warszawie w dziale logistyki. Jestem także przedsiębiorcą – właścicielem firmy wydawniczej. Mieszkam w Piastowie, który świadomie wybrałem w 1999 roku. Jestem człowiekiem sumiennym, zdecydowanym i zorganizowanym, wiernym swoim zasadom, działającym na płaszczyźnie społeczno-samorządowej. Znam dobrze znaczenie słowa kompromis, szczególnie jeżeli chodzi o dobro społeczne. Od 1987 roku jestem Honorowym Dawcą Krwi oraz dawcą szpiku kostnego jak również członkiem zarządu Piastowskiego Klubu Krwiodawców. Jeżeli otrzymam Państwa zaufanie uczynię wszystko, aby nie zawieźć.Wspólnie ze swoimi Koleżankami i Kolegami radnymi będę zabiegał o skuteczną realizację programu Stowarzyszenia Nasz Piastów, przede wszystkim w dziedzinie rozwoju infrastruktury naszego miasta, dróg i chodników, które szczególnie w niektórych miejscach okręgu nr 4 znajdują się w opłakanym stanie. Będę zabiegał również o poprawę bezpieczeństwa w naszym mieście oraz poprawę edukacji dzieci od przedszkola do szkolnictwa ponadpodstawowego. Razem możemy więcej. Zwracam się więc do Państwa z gorącą prośbą o wzięcie udziału w wyborach uzupełniających 15 marca i poparcie mojej kandydatury.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Piastowie komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Rada Miejska, Piastów - więcej informacji