2°C pochmurno z przejaśnieniami

List Otwarty

Społeczeństwo, Otwarty - zdjęcie, fotografia

List Otwarty do członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie

 List Otwarty

do członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie.

 

Szanowni Państwo,

Podczas Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie miało miejsce wiele nieprawidłowości niezgodnych z prawem (Ustawą o Spółdzielczości, Statutem oraz Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie), które pragnę przedstawić poniżej:

Par. 88 ust. 1 Statutu mówi: „Rada Nadzorcza składa się z 11 członków wybieranych wyłącznie spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat w liczbie proporcjonalnej do liczby członków z danego osiedla”  a w tym przypadku wybrano tylko 9-ciu, dlatego Rada Nadzorcza w ilości 9 osób nie ma prawa podejmować żadnych decyzji, a tym bardziej uchwał.

W związku z odwołaniem przez Walne Zgromadzenie Prezesa Zarządu i złożeniem wypowiedzenia przez zastępcę Prezesa w  dniu 03 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza oddelegowała jednego ze swoich członków do  pełnienia obowiązków członka Zarządu. Skoro wybór Rady Nadzorczej jest niezgodny ze statutem to i oddelegowanie członka do Zarządu jest bezpodstawne w związku z czym obecny Zarząd działa niezgodnie z prawem.

Wydarzenia z Obrad Walnego Zgromadzenia, na którym panował jeden ogromny chaos:

         Grupa członków bez uprzedniego zgłaszania chęci zabrania głosu i dokonania zapisu u sekretarza zebrania podchodziła do mikrofonu i zabierała głos. Przewodnicząca zebrania nie reagowała odpowiednio i nie odbierała głosu osobom bezpodstawnie go zabierającym. Wystąpienia jednej osoby były wielokrotne w danym temacie i daleko przekraczały określony czas 5 minut(został naruszony par.6 pkt 1, 2 i 3 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie).

         W trakcie głosowań nad uchwałami następowały przerwy i bezpodstawne zabieranie głosu przez grupę członków zebrania. Powodowało to zamieszanie, po którym część członków była zdezorientowana i nie wiedziała nad czym przeprowadzane jest głosowanie.

         Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia dawała się manipulować grupie członków,  jak również ulegała naciskom tejże grupy dotyczącym przeprowadzenia powtórnego głosowania. Zdarzenie takie miało miejsce przy wyborze członka do nowej kadencji (2018-2021) Rady Nadzorczej z osiedla „Harcerska-Reja”.

Głosowanie odbywało się Osiedlami: pierwsze głosowanie na kandydatów z osiedla „Harcerska-Reja” , następnie na kandydatów z osiedla Warszawska, Paderewskiego-Sobieskiego i Dąbrowskiego. Po przeprowadzeniu ww. głosowań pod naciskiem grupy członków, bezpodstawnie, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła ponowne głosowanie nad wyborem kandydata z osiedla „Harcerska-Reja”. W wyniku tego głosowania żaden z kandydatów nie został wybrany.

Ponadto w przypadku głosowania na kandydatów z osiedla Paderewskiego-Sobieskiego powinny zostać wybrane 3 osoby, a wybrano tylko 2.

Par. 9 Regulaminu mówi: „że zakończenie Walnego Zgromadzenia następuje po wyczerpaniu porządku obrad. Porządek obrad nie został wyczerpany, ponieważ nie zostało wybranych 11 członków do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Działania grupy członków zakłócającej porządek obrad  godzą w interesy,  dobre obyczaje oraz postanowienia Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie (par. 86 ust. 2 Statutu).

Prezydium Walnego Zgromadzenia nie dawało rady zapanować nad niestosującą się do regulaminu grupą. Notorycznie naruszany i zakłócany był porządek obrad poprzez przerywanie i nieuzasadnione zabieranie głosu, wielokrotnie przez te same osoby (naruszony został par.4 ust. 8 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie).  Grupa ta każdego roku zakłóca obrady Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie.

Podczas Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie, które odbyło się 30 czerwca 2018 roku naruszone zostały: par.4 ust. 8, par.6 ust. 1, 2 i 3, par. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie, par. 86 ust. 2, oraz par. 88 ust. 1  Statutu.

Reasumując:

Podczas Walnego Zgromadzenia  nie są przestrzegane  przepisy Ustawy o Spółdzielczość, Statutu czy Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie.

Jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie, pragnę zwrócić Państwa uwagę na tragiczną sytuację, w jakiej w tej chwili znajduje się Spółdzielnia.  Nie jest to winą ani byłego Zarządu ani pracowników, tylko pewnej grupy członków, której nigdy nic nie odpowiada.

Pragnę również zwrócić Państwa uwagę na fakt, że takie działania mogą skutkować konsekwencjami prawnymi oraz finansowymi nałożonymi na Spółdzielnię, które zapłacimy my wszyscy.  Proszę nie dziwić się podwyżkom czynszu, bo kary Spółdzielnia będzie musiała z czegoś zapłacić.

Jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie oraz Przewodniczący Rady Osiedla „Harcerska-Reja” czuję się w obowiązku te informacje Państwu przekazać. Decyzja co do dalszych losów naszej Spółdzielni zależy od Państwa, m.in. podczas udziału w najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Są osoby, którym jeszcze zależy na prawnym funkcjonowaniu i rozwoju naszej Spółdzielni, ale są niedopuszczani do głosu i działań przez grupę krzykaczy i awanturników.

 

Piotr Wojtczak               

Członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie.

List Otwarty komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Społeczeństwo, Piastów - więcej informacji