1°C słabe opady śniegu

Grupa wsparcia "Puzzle"

Kiedy: 2017-11-27 , godzina: 18:30 | Gdzie: Klub "Tęcza" ul. Ogińskiego 14

Społeczeństwo, Grupa wsparcia Puzzle - zdjęcie, fotografia

Grupa wsparcia PUZZLE zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 27 Listopada o godz.18:30 w Klubie SM „Tęcza” przy ul. Ogińskiego 14 w Piastowie.

Projekt powstania Grupy Wsparcia „Puzzle” rusza w Piastowie.

Z troski o Mieszkańców naszego Piastowa: mających problemy z pamięcią; starszych, w tym niepełnosprawnych z diagnozą wczesnego lub pośredniego stadium choroby otępiennej w tym choroby Alzheimera, narodził się pomysł utworzenia grupy wsparcia „Puzzle”, która będzie działać przy Klubie SM„Tęcza” w Piastowie. Projekt zyskał pełną aprobatę Burmistrza Piastowa oraz Władz Spółdzielni Mieszkaniowej, która udostępniła przyjazną przestrzeń do cyklicznych spotkań w Klubie „Tęcza”.

Kluczowym celem działania grupy jest stworzenie przyjaznej przestrzeni spotkania zarówno dla Podopiecznych jak i ich Opiekunów.

Podopieczni, na miarę swoich indywidualnych możliwości, będą aktywizowani poprzez różnorodne zajęcia mające na celu podtrzymanie ich dotychczasowej sprawności: ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze, zajęcia plastyczne, muzyczne, zajęcia integracyjne orazsamopomocowe. Opiekunowie znajdą miejsce i czas na moment wytchnienia oraz okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń. Grupa będzie stanowiła przestrzeń, w której osoba mająca problemy z pamięcią będzie się czuła zrozumiana, zaopiekowana a przede wszystkim będzie miała poczucie, że jest ważna i potrzebna pomimo swojej kondycji zdrowotnej.

Program zajęć będzie w miarę możliwości dostosowywany do indywidualnych potrzeb, zainteresowań ale też stanu zdrowia naszych Podopiecznych, ale także wspólnie z Nimi tworzony.

Działania Grupy mają także na celu kształtowanie wrażliwości społecznej poprzez otwarcie się na problemy i potrzeby osób żyjących obok nas. Propagowanie wiedzy o problemie dotykającym coraz większą grupę osób może doprowadzić do przerwania izolacji społecznej tych osób. Planujemy nawiązać współpracę z wszelkimi instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz osób mających problemy z pamięcią tak aby zaprosić do naszego projektu jak największą rzeszę ekspertów: lekarzy specjalistów, psychoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, prawników. Niech ta publikacja stanowi jednocześnie nasze gorące zaproszenie na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia: 27 listopada o godz.18:30 w Klubie SM „Tęcza” przy ul. Ogińskiego 14 w Piastowie.

Grupa wsparcia "Puzzle" komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Społeczeństwo, Piastów - więcej informacji