-1°C pochmurno z przejaśnieniami

Czas wyboru

Kiedy: 2018-10-21 , godzina: 00:00 | Gdzie: Piastów

Mamy przed sobą bardzo ważne zadanie – wybór przedstawicieli naszej wspólnoty Mieszkańców Piastowa do samorządu terytorialnego. Dokonamy tego wyboru już 21 października. Zróbmy to świadomie i odpowiedzialnie.

Rozważmy dobrze programy wyborcze wszystkich komitetów biorąc pod uwagę ich zakres i realną możliwość realizacji. Czy „gwarancja współpracy z rządem”, którą deklaruje jeden z komitetów to wystarczająca rekomendacja i nie potrzeba już szukać konkretnych punktów programu ? A jeśli wygra inny kandydat i, być może zmieni się rząd, to co się stanie z tymi „gwarancjami”? Albo z drugiej strony biorąc – czy warty uwagi program dla miasta można budować na negacji czy atakowaniu – wbrew oczywistym faktom -obecnych władz samorządowych? A tak postępuje inna znacząca w skali ogólnokrajowej siła polityczna. Jest więc niezwykle ważne kto zasiądzie w Radzie Miejskiej, kto zostanie Burmistrzem Piastowa i kto będzie nas reprezentował w Radzie Powiatu Pruszkowskiego czy w Sejmiku Województwa Mazowieckiego - tam także ważą się sprawy istotne dla naszego miasta. Jesteśmy konsekwentnymi przeciwnikami sprawowania władzy lokalnej przez działaczy partyjnych. Jak dowodzą tego liczne przykłady osoby takie są często niesuwerenne w podejmowaniu decyzji ważnych dla społeczności lokalnych. Lojalność wobec struktur partyjnych nierzadko przedkładają ponad obowiązek służby wspólnocie samorządowej mieszkańców gminy czy powiatu.   Można temu zaradzić! Wybierzmy:                                                                                                                                        Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej spośród kandydatów reprezentujących bezpartyjny KWW Nasz  Piastów - Wspólnota Samorządowa – znajdziemy ich na liście nr 19;                                              Radnych Rady Powiatu Pruszkowskiego z bezpartyjnego KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa – lista nr 16;                                                                                                                                   Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego spośród kandydatów KW Bezpartyjni Samorządowcylista nr 1.

Pamiętajmy, że 21 października zdecydujemy o tym, kto będzie pilnował ważnych spraw Naszego Miasta Piastowa przez pięć kolejnych lat. Naszych ważnych spraw.

          Czas wyboru komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Rada Miejska, Piastów - więcej informacji