10°C mgła

Absolutorium dla Burmistrza

Burmistrz, Absolutorium Burmistrza - zdjęcie, fotografia

Absolutorium dla Burmistrza

Podczas XXXVI sesji Rady Miasta, radni jednogłośnie udzielili absolutorium wykonania budżetu za 2016 rok Burmistrzowi Grzegorzowi Szuplewskiemu.

W opinii Komisji Rewizyjnej czytamy, że dokonała ona analizy i oceny wykonania budżetu Miasta Piastowa pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. Komisja stwierdza, że przy wykonaniu budżetu stosowano zasady prawidłowej księgowości i rachunkowości, nie nastąpiły przekroczenia wydatków budżetowych przez Burmistrza, wykorzystanie środków publicznych otrzymanych z budżetu państwa lub funduszu celowego było zgodne z przeznaczeniem, Burmistrz nie przekroczył zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet, nie nastąpiło naruszenie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Piastowa.

Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła oceniła pracę i wykonanie budżetu przez Burmistrza Miasta Piastowa.

Gratulujemy i życzymy dalszych inwestycji dla rozwoju naszego miasta.

Absolutorium dla Burmistrza komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Burmistrz, Piastów - więcej informacji