9°C lekkie zachmurzenie

Absolutorium dla Burmistrza Miasta Piastowa

| Gdzie: Piastów

Rada Miasta podczas IX sesji RM wysłuchała sprawozdania z wykonania budżetu miasta i sprawozdania finansowego za 2014 rok które przedstawiła pani skarbnik Janina Flont.

Po odczytaniu przez panią przewodniczącą Rady Miasta Agatę Korczak opinii  Regionalnej Izby Rozrachunkowej oraz przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej, które były pozytywne, Rada Miasta udzieliła Burmistrzowi Miasta Piastowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Absolutorium dla Burmistrza Miasta Piastowa komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Rada Miejska, Piastów - więcej informacji